Pratet kring marknadsautomation har pågått länge och ser inte ut att sina. Det är knappast någon inom marknadskommunikation som inte vet vad begreppet innebär. När man istället för outbound fokuserar på inbound, och istället för köpt media på egna kanaler, är det ytterst viktigt att känna till den egna målgruppens beteende så pass väl att […]