Someco

Användningen av sociala medier i Sverige och i Finland

Användningen av sociala medier i Sverige och i Finland

One size fits all är kanske den största lögnen någonsin – ändå envisas flera företag att leva enligt denna filosofi när det gäller innehålls- och marknadsföringsstrategier. Visst känns det som ett kostnadseffektivt sätt att skapa och slipa produkter/innehåll enligt en storlek eller ett sätt. Men verkligheten kommer oftast i flera olika former och storlekar – det slutar oftast med att den enda modellen som existerar passar ingen.

Även om det finns flera liknande drag mellan de nordiska länderna finns det även skillnader som påverkar sättet vi använder oss av de olika medierna samt vad för innehåll vi gillar att konsumera. I de flesta fall gillar jag inte att segmentera endast utifrån demografiska faktorer, och detta blogginlägg kommer inte heller att handla om det. Inlägget kommer snarare att förklara hur det lokala påverkar (mera eller mindre) vårt sätt att vara och agera på samt hur detta påverkar marknadsföringen inom sociala medier.

Med lite research kan man redan få fram en hel del. Hur ska vi tänka när vi vill nå ut till potentiella kunder även på andra sidan viken? Vi börjar med hur användningen av sociala medier och hur kanalerna skiljer sig åt mellan länderna. När vi sneglar mot grannlandet – var borde tyngdpunkten ligga i valet av kanal?

Utvecklingen i Finland sker i en måttligare takt

Siffrorna ser rätt lika ut i Finland och Sverige. Trots detta finns det en del tydliga skillnader. När det kommer till kommunikation och marknadsföring, är det inget nytt att Finland lunkar efter med några procent vad gäller användningen av de nyare kanalerna. När man ser på hur användningen av sociala medier har utvecklats, ligger Finland cirka ett år efter Sverige. Förutom att utvecklingen i Finland sker i en måttligare takt, finns det även skillnader vad gäller preferenser av de olika kanalerna. De visuella kanalerna växer snabbare i Sverige jämfört med Finland, t.ex. Snapchat är ännu en ytterst liten kanal i Finland om man jämför med användartalet i Sverige, där en fjärde del av alla internetanvändare är även Snapchat användare. Även Finlands Instagram-användarprocent ligger ungefär ett år efter Sveriges. Det intressanta är att Twitter, som i Sverige har haft en negativ utveckling under året 2016, har i Finland ökat. Under året 2016 låg Twitter endast någon procent efter Instagram i Finland.

Så vad betyder detta ifall man vill expandera sin marknad även till grannlandet? För finska marknadsförares del gäller det att aktivare följa med utvecklingen och utnyttja de nyare, mer visuella kanalerna när man vill nå ut till de svenska konsumenterna. För svenska marknadsförare betyder det däremot att börja med de aningen mer traditionella kanalerna. Instagram och Snapchat når inte i Finland ut till en lika bred publik som i Sverige.

Av andelen internet användare

Användningen av sociala medier bland unga

För att vara ännu säkrare på sitt val av kanal borde man även se på ålder och hur detta påverkar användarprocenten av de olika kanalerna. Användningen av sociala medier bland unga brukar även korrelera med hur användningen överlag kommer att utvecklas i de andra åldersgrupperna. Nedan ser man den dagliga användningen av de samma sex kanalerna bland de yngre användarna. Den största skillnaden mellan unga i Sverige och i Finland är Snapchats popularitet. I Sverige är Snapchat den andra populäraste kanalen medan kanalen i Finland faller på fjärde plats. Annars ligger den procentuella användningen av de olika kanalerna mycket närmare varandra bland unga jämfört med snittet. Observera att åldern kastar med ett år mellan de svenska och finska unga användarna.

Av andelen internetanvändare

Unga i Sverige (16-25 år) använder dagligen

Unga i Finland (15–24 år) använder dagligen

Observera:

siffrorna kommer att uppdateras i blogginlägget genast när nya jämförbara siffror publiceras. Spara gärna blogginlägget för att återkomma till dessa.

Källor som använts i bloggen

Finska siffrorna: Digitaalisen elämäntavan tutkimus

Svenska siffrorna: Svenskarna och internet 2016