Someco

050 444 7499

Kristiina Salo är Somecos innehållsstrateg. Hennes specialområden är strategisk innehållsmarkandsföring, planerad innehållsproduktion, bloggning och hur man för företagets affärsmål & befintliga strategier till innehållet i sociala medier.