Someco

Facebook Business Manager underlättar hanteringen av sidor och annonskonton

Facebook Business Manager underlättar hanteringen av sidor och annonskonton

Facebook Business Manager är ett verktyg för administration av företagens närvaro på Facebook som erbjuds av Facebook. Verktyget hjälper oss att skilja Facebooks personliga profiler från affärssidor och förenklar hanteringen av annonskonton. Med Business Manager kan du hantera Facebook-sidor, annonskonton och dess användarberhörigheter.

Om ditt företag har bara en Facebook-sida och har bara ett fåtal administratörer, är Business Manager kanske inte det rätta verktyget för dig, men om din organisation har fler än tre Facebook-sidor och de har flera personer som jobbar med er Facebook närvaro, kanske du vill börja använda Business Manager för att underlätta hanteringen av konton och sidor samt för att underlätta givandet av åtkomst till annonskontot.

Skilja på arbete och fritid

Många använder Facebook privat för att hålla kontakt med vänner och för att dela sina nyheter om vardagslivet till sin egen krets. De av oss som hanterar företagets Facebook-sidor på arbetet kan lätt uppleva problem när arbetsrelaterade ämnen kommer till våra privata nyhetsflöden.

Yrkesmässig användning av Facebook blir lättare med Business Manager, när du kan hantera arbetsrelaterade ämnen på ett separat administrationsverktyg utan att bryta mot reglerna i plattformen. Vi har nämligen lagt märke till att några har skapat ett separat Facebook-konto för professionellt bruk, som kolliderar med Facebooks regler.

Hantering av Facebook-sidor och annonskonton är lätt med Business Manager, till exempel behöver du inte dela lösenord av kontot för att logga in. Dessutom behöver du inte vara Facebook-vänner med dina arbetskamrater när du ger dem åtkomst till sidorna sidorna utan du kan bjuda in dem via e-post inbjudan. Du kan också välja att motta arbetsrelaterade Facebook-meddelanden till din e-post.

Gå med i Business Manager

När du börjar använda Business Manager kan du välja en primär sida för företaget. Detta är den Facebook-sida som bäst representerar företaget du arbetar för och inte är en privat sida eller klientsida. Det är den sida där andra personer och företag verifierar din sida och det är den sida som du gör åtkomstbegäranden för företaget via. Den person på företaget som är bäst lämpad att konfigurera och hantera ert Business Manager-konto är personen som är primär administratör för företagets sidor eller annonskonton.

Man måste alltid logga in till Business Manager med din personliga Facebook-profil för att verifiera din identitet. Detta motsvarar att logga in med Facebook för att få tillgång till andra appar eller tjänster och det är säkrare än att bara använda en e-postadress och ett lösenord för att logga in. Dina kolleger kan aldrig se din personliga Facebook-profil eller din aktivitet på Facebook om du inte är vän med dem på Facebook utanför Business Manager. De kan bara se ditt namn och din e-postadress för jobbet som du anger i Business Manager. Med hjälp av Business Manager kan du dessutom lätt styra användarbehögiheter och kolla upp, vilka behörigheter dina medarbetare har.

Om du nu har bestämt att ditt företag ska börja använda Business Manager, rekommenderar jag att du ska titta introduktionsvideon. Kom igång med Business Manager genom att ägna några minuter åt att göra en lista över de sidor, annonskonton och appar som du vill jobba med från Business Manager samt e-postadresserna för dem du vill lägga till. När listan är klar kan du börja konfigurera Business Manager.