Someco

Innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring

Innehåll (c) Someco Oy

Innehållet är ett ämne som alla verkar prata om nuförtiden. Hur kan man marknadsföra företagets verksamhet med innehållet? Jag höll ett tal om ämnet på Digibusiness 2013-seminariet i Kristinestad i maj. I detta blogginlägg hittar ni min presentation men först skriver jag några ord om innehållets betydelse för marknadsföring nuförtiden. 

Väck kundens intresse

Sociala medier gör det möjligt för företagare att väcka kundens intresse genom att berätta företagets story. Marknadsföring och kommunikation har förändrats mycket inom de senaste åren. Kunskap flöder nuförtiden inom sociala nätverk och alla som är aktiva och vill påverka med innehåll, kan göra det. Enligt Statistikcentralen använder redan 49 % av finländare sociala nätverkstjänster. Lika många använder smarttelefoner. På så sätt ökar de sociala mediernas roll hela tiden då det blir allt lättare att använda internet och att följa vad ens egna kontakter och kompisar har att säga.

Med innehållet, till exempel med bilder och bloggtexter, kan marknadsförare väcka kundens intresse och locka dem till att söka mer information om produkten eller servicen. Innehållet är kung i sociala medier, men nuförtiden är innehållet kung också i sökmotorerna. Med hjälp av innehåll skapar vi sökresultat men upprätthåller också aktivitet och har kontinuerligt kontakt med kunderna.

Olika verktyg

Det är viktigt att komma ihåg att Facebook inte är det enda verktyget inom sociala medier fast det ofta pratas om Facebook och sociala medier synonymt. För olika ändamål finns det olika verktyg och kanaler: till exempel kan man diskutera specifika ämnen och påverka samhällelig diskussion på Twitter medan man skapar professionella nätverk på LinkedIn. Det är viktigt att förstå hurdana digitala fotspår företaget och dess olika produkter har och hur man kan påverka information som finns på nätet. Då innehållet skapas för websidor och för sociala medier kan informationen lätt spridas till potentiella kunder också!

Här kan ni kolla min presentation från Digibusiness 2013-seminariet som ordnades av Företagshuset Dynamohouse i Kristinestad den 13 maj 2013: