Det har stått tydligt och klart i Facebooks villkor att varje aktör bör annonsera samt […]