Influencer marketing, eller samarbete med inflytelserika ambassadörer, blir allt vanligare bland företag i Norden som […]