Influencer marketing, eller samarbete med inflytelserika ambassadörer, blir allt vanligare bland företag i Norden som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Samarbete med mode- och lifestylebloggare är relativt vanligt inom B2C-branschen i både Finland och i Sverige, även om vissa skillnader mellan de två grannländerna kan betraktas. Sverige har kommit längre med influencer marketing […]