Someco

Kommersiella samarbeten med Facebooks Branded Content-verktyg

Kommersiella samarbeten med Facebooks Branded Content-verktyg

Det har stått tydligt och klart i Facebooks villkor att varje aktör bör annonsera samt publicera endast eget innehåll på sin Facebook-sida. Det här betyder alltså att Facebook har undvikit situationer där aktörer samlar på sig stora antal gillare på sin sida för att senare sälja synlighet på sidans nyhetsflöde. Största problematiken men detta har även varit nyhetsflödets algoritm som har försämrat synligheten på de enskilda inläggen. Det här har i sin tur lett till att allt fler har förhållit sig skeptiska till att köpa synlighet via andra sidor. Att jobba ihop med en annan aktör via Facebook har således varit krångligt enda tills månadsskiftet mars-april då Facebook öppnade Branded Content-verktyget även i Finland. Branded Content har redan använts aktivt av bloggare, annonsörer samt media som har delat innehåll och samarbetat med varandra genom taggningsverktyget.

Varumärkestaggade inlägg på sidan

Facebook har med det nya verktyget gjort det möjligt att göra inlägg i samarbete med andra aktörer så länge som den aktören som lånar (eller köper) synlighet, oberoende om det är fråga om ett företag eller ett varumärke, är taggade i inlägget genom Branded Content-verktyget. De inläggen som är kopplade till varumärket kan vara förverkligade av aktörer som t.ex. bloggare, opinionsbildare eller mediaföretag som säljer utrymme på sin webb- eller Facebook-sida. När en sådan aktör skapar innehåll för ett Facebook-inlägg i koppling till ett kommersiellt samarbete med ett varumärke, annonsör eller sponsor, bör denna aktör alltid märka ut samarbetspartnern i de enskilda Facebook-inläggen.

Genom att använda sig av Branded Content-verktyget får även samarbetspartnern notiser från inlägget och kan följa statistiken, både den organiska och möjligtvis betalda synligheten samt reaktionerna. Förutom att samarbetspartnern har möjligheten att följa upp resultaten finns det även en möjlighet för samarbetspartnern att annonsera inlägget själva utan att gå via aktören som skapat inlägget.

Vad betyder det här alltså i praktiken? Ifall ett skönhetsvarumärke gör ett samarbete med en bloggare märker bloggaren inlägget på sin Facebook-sida med Branded Content-verktyget. Då kan alltså skönhetsvarumärket själva rikta annonseringen för inlägget till varumärkets egna kundsegment via sitt eget annonskonto trots att de som representerar skönhetsvarumärket inte är administratörer för bloggarens Facebook-sida.

Förändringar i Facebooks villkor

Under punkten 3a där Facebook tidigare förbjöd publicering av innehåll från en tredje part i sina villkor står det så här om deras nya Branded Content –policy:

Branded Content måste följa våra Branded Content-policyer. Du måste följa alla tillämpliga lagar och regler, inklusive genom att säkerställa att du tillhandahåller all nödvändig information till personer som använder Facebook, exempelvis information som krävs för att visa att innehållet du publicerat är kommersiellt.

Riktlinjerna för innehåll med Branded Content

Direkt citerat från Facebook:

Branded Content får enbart publiceras av profiler och sidor med åtkomst till Branded Content-verktyget. Vi definierar Branded Content som innehåll från en upphovsperson eller utgivare som visar eller påverkas av en affärspartner för ett värdeutbyte. Vid publicering av Branded Content måste Branded Content-verktyget användas för att tagga produkten, varumärket eller affärspartnern från tredje part.

Sidor och profiler på Facebook med tillgång till Branded Content-verktyget måste uppfylla följande villkor:

1. Inkludera inte pre-, mid- eller post-roll-annonser i videoklipp eller ljud.
2. Inkludera inte bannerannonser i videoklipp eller bilder.
3. Inkludera inte titelkort i de första tre sekunderna av en video. Tillfälliga annonskort utanför de första tre sekunderna av en video, som kort i mitten eller slutet, får inte visas längre än tre sekunder i följd och får inte ingå i Facebook Stories.
4. Använd inte Branded Content-verktyget för att tagga en sida utan sidans föregående medgivande.
5. Följ alla tillämpliga lagar och regler, inklusive genom att säkerställa att du tillhandahåller all nödvändig information till personer som använder Facebook, exempelvis information som krävs för att visa att innehållet du publicerat är kommersiellt.

 

Vad betyder dessa förändringar för mediaföretag och annonsörer?

Enligt Facebooks villkor förbjuds inte längre publicering av tredje partens innehåll men för att få publicera sådant innehåll måste man via sidans inställningar be om att få detta verktyg i bruk. Om en sida publicerar någon annans innehåll i ett kommersiellt syfte måste den andra parten som får synlighet via inlägget även taggas med Branded Content-verktyget. I praktiken gäller detta alla aktörer. Ifall till exempel ett evenemang vill lyfta fram sina sponsorer i sina Facebook-inlägg måste sponsorerna vara taggade i inläggen. Även i sådana situationer där t.ex. idrottare jobbar med sponsorer, måste även idrottaren nämna sponsorn i sina inlägg.

För mediaföretag och bloggare betyder det här att Branded Content-verktyget måste tas i bruk före man kan förverkliga kommersiella samarbeten på Facebook. Även om detta är en gemensam policy för alla, lönar det sig att informera och komma överens om förverkligandet av inläggen och taggningarna även med sin samarbetspartner. Förnyelsen är nämligen en bra sak även för annonsörerna och sponsorerna. Dessa aktörer kan i framtiden målinriktat gå med i samarbeten och följa hur inläggen har presterat både vad gäller räckvidd och reaktioner. Ifall inläggen annonseras kan man även följa med statistiken för annonseringen. Genom Facebooks Branded Content-verktyg blir samarbeten således mera genomskinliga där båda parterna aktivt och målmedvetet kan följa med resultaten.