Someco

Innehållsstrategi

Innehållsstrategi och strategi för sociala medier

Filosofin bakom vårt strategiska arbete är att allt innehåll som produceras ska så långt som möjligt stödja organisationens affärsmål eller mission och att allt innehåll används till fullo. Därför får du av oss en innehållsstrategi för sociala medier som är en kompakt del av en större helhet. Om du däremot önskar en strategi som fullt ut koncentrerar sig på sociala medier, får du en innehållsstrategisk synvinkel på köpet.