Someco

Kurs i sociala medier 31.10.2017

Kurs i sociala medier 31.10.2017

Someco ordnar en kurs i sociala medier på svenska den 31 oktober 2017 i Helsingfors på vårt kontor på Kalevagatan 12. Under förmiddagen koncentrerar vi oss på strategisk planering av innehåll på sociala medier och på eftermiddagen fördjupar vi oss i Facebooks olika verktyg för administrering av företagssidor samt annonseringsmöjligheter.

Kursprogrammet

Kl. 9.00 Välkommen och morgonkaffe!
Kl. 9.00 Planerad innehållsproduktion i sociala medier
– Innehållsstrategi och grundpelare för lyckad innehållsmarknadsföring
– Målgruppskännedom
– Innehållskoncept som underlättar innehållsproduktion
– Kanalplan
Kl. 12.00 Lunchpaus
Kl. 13.00 Effektiv användning av Facebook
– Användning av Facebook Business Manager för att hantera organisationens Facebook-sidor
– Facebook-annonseringens möjligheter
Kl. 16.00 Kursen slutar

För vem?

Kursen är nyttig för alla som jobbar med marknadskommunikation, sociala medier eller innehållsproduktion i organisationer. Du kan vara allt från kommunikationschef till informatör, social media/community manager eller innehållsproducent. Kursen hålls på svenska.

Pris och anmälning

Du kan delta i förmiddagens eller eftermiddagens utbildning eller i båda om du så önskar. Anmäl dig här!

  • Planerad innehållsproduktion kl. 9-12, 335 € + moms 24 %
  • Effektiv användning av Facebook kl. 13-16, pris 335 € + moms 24 %
  • Hela utbildningsdagen kl. 9-12 & kl. 13-16, pris 552 € + moms 24 %

Planerad innehållsproduktion

Föreläsare: Kristiina Salo
Innehållsstrategi som grundar sig på organisationens affärsstrategi samt bra målgruppskännedom är grundpelare för lyckad innehållsmarknadsföring. Under förmiddagen behandlas olika verktyg för att skapa en fungerande innehållsstrategi. Viktiga frågeställningar är vilka målsättningar är relevanta för innehållet, hur befrämjar innehållet organisationens affärer och vad vill du nå med de olika innehållstyperna.

Under utbildningen betonas målgruppskännedomens betydelse och diskuteras hur mervärde genom innehåll skapas. Utbildningen ger deltagaren färdigheter att skapa innehållskoncept som underlättar innehållsproduktionsarbetet. Under förmiddagen presenteras även fungerande teknikknep för att samla innehållsidéer från den egna organisationen. Effektiv distribution av innehåll till den egna målgruppen är lika viktigt som anslående innehåll. Under utbildningen belyses konkret varför kanalplan är viktigt och hur en sådan skapas för den egna organisationen behov.

Effektiv användning av Facebook

Föreläsare: Eleonore Lundell

Facebook är ett ypperligt och populärt marknadsföringsverktyg speciellt inom konsumentmarknadsföring. Kanalen möjliggör kostnadseffektiv annonsering samt erbjuder olika verktyg som underlättar administreringen av sidorna.

Eftermiddagens utbildning är praktiskt inriktad där vi bekantar oss med Facebook Business Managers olika verktyg, möjligheter och fördelar. Facebook Business Manager fungerar som ett administreringsverktyg på Facebook som är avsedd för företags- och organisations bruk. Förutom att Business Manager underlättar administrering av annonsering och rättigheter till de olika kontona kan man även via Business Manager tydligt skilja åt den personliga och företags- eller organisations användningen av Facebook.

Utöver Facebook Business Manager kommer vi under utbildningen att gå igenom de olika annonseringsmöjligheter på Facebook. Hur man kan skapa olika annonser, vilka segmenterings möjligheter det finns och hur budgeteringen fungerar. Vi kommer att koncentrera oss på Facebooks annonseringsverktyg Ads Manager. Före utbildningen är det bra ifall man har skapat både en Business Manager profil och ett annonskonto för att samtidigt prova på verktygen och möjligheterna under utbildningens gång.