Someco

Ny verkställande direktör

EM Maarit Niemelä, som tidigare jobbat som ledande innehållsstrateg, har blivit vald som Somecos nya verkställande direktör från och med. 1.3.2018. Utnämningen stödjer Somecos strategi och är ett naturligt utvecklingssteg när företaget växer.

“I nästan sex år har jag varit ansvarig för utvecklingen av Somecos tjänster. Nu är det dags för Someco att ta det nästa steget”, berättar grundare Minna Valtari, som i fortsättningen kommer att fungera som styrelseordförande och strateg.

Under det kommande året kommer #TeamSomeco att växa till över 20 experter. “De välfungerande processerna kommer att stödja oss i vår tillväxt. Processerna ger oss en stadig grund för arbetet. Somecos hjärta är det fantastiska teamet, vars beredskap att omfamna någonting nytt är förvånansvärt, konstaterar Maarit.

Partner i utvecklingssamarbeten

Maarit Niemelä har varit med att bygga en välmående verksamhetsområde i innehållsstrategi, vilken har blivit ett av företagets grundstenar. Under 2017 har verksamheten kring innehållsstrategi nästan trefaldigats och tillväxt strävas efter också i år. Den sammanlagda omsättningen utsträckte sig till nästan 1,5 miljoner euro.

“Jag har redan i flera år haft en vision om att företag kommer att behöva stöd i byggandet av en fungerande innehållsstrategi. Genom denna vision började vi bygga en tjänst, som baserar sig på Somecos rötter – den starka kunskapen i de olika kanalerna. Dessutom har våra strateger en bred förmåga att gestalta strategiska helheter och marknadskommunikation”, beskriver Maarit. “Allt innehåll borde ha mål som är direkt härledda från strategin. Varje innehållsproducent borde förstå sitt dagliga arbete som bitar av ett större pussel”. Maarit anser att en närmare sammankoppling eller t.o.m en integrering mellan marknadsföring, kommunikation och försäljning är en nödvändig förändring som borde införas i företag.

Å ena sidan hjälper vi våra kunder att finslipa sina viktigaste kärninnehåll. Å andra sidan är vi med och bygger nödvändiga verksamhetsmodeller.

Kompetensen inom innehållsmarknadsföring och sociala medier varierar fortfarande mycket.

“Vi måste också i fortsättningen vara beredda på att stödja dem, som redan har kommit långt på vägen men även dem, som bara är på första etappen. Inom flera branscher är det snart den sista stunden att hoppa på tåget”, konstaterar Minna.

Maarit kommer även i fortsättningen att hålla fast vid Somecos grundprinciper:

All vår verksamhet styrs av viljan att stödja utvecklingen av kundens eget kunnande. Vi är med och hjälper våra kunder att hitta en strategisk riktning och stödjer även dem i det praktiska arbetet.

Innan Someco arbetade Maarit med innehållsmarknadsföring på Otavamedia Asiakasviestintä (nuvarande Otavamedia OMA) där hon var ansvarig för utvecklingen av kundrelationer samt innehåll.